Kaalukirurgi konsultatsioon

Kaalukirurgi konsultatsiooniks valmistumine

Kirurgi konsultatsiooni põhieesmärgiks on välja selgitada Teie sobivus operatsiooniks, lisaks milline konkreetne operatsioonimeetod Teile sobib ning millist tulemust oodata võib.

Sama tähtis on aga ka kõikidele Teie jaoks olulistele küsimustele vastuste saamine, et saaksite teha kaalutletud otsuse ning mis peamine, leiaksite ühise keele ja usalduse oma kirurgiga. Health Clinic Kaalulangetuskliinikus viivad konsultatsioone läbi opereerivad kirurgid ise, nii on võimalik tagada personaalseim ning professionaalne lähenemine igale patsiendile. Kirurgi valik operatsiooni kasuks otsustamisel on väga oluline ning vajalikku inimlikku kontakti ilma konsultatsioonita pole kahjuks võimalik luua.

Meie kirurgid juhinduvad konsultatsioone läbi viies põhimõttest, et see oleks võimalikult informatiivne ning patsiendi soovidest lähtuv.

Meie eesmärgiks on alati leida parim võimalik lahendus ning palume arvestada sellega, et vahel harva tuleb ette ka seda, kus operatsioon ei pruugi anda soovitud tulemust. Sellisel juhul tasub hoolikalt kaaluda, kas operatsioon ette võtta või mitte – kirurg annab selles osas alati oma hinnangu ja soovituse.

Konsultatsiooni ülesehitus

* Probleemi välja selgitamine
* Teie terviseajalugu, kaasuvad haigused, tarbitavad ravimid jm
* Teie eelnevad katsed kaalu langetada
* Teie ootused operatsioonile
* Operatsiooniks sobivuse hindamine ja võimalikud tulemused
* Operatsioonimetoodika ja protseduuri spetsiifika selgitamine
* Operatsiooni riskid ja võimalikud komplikatsioonid
* Operatsioonist taastumise aeg ja järelhooldus
* Kaalukirurgia teenusepaketi tutvustamine

Soovitame Teil enne konsultatsiooni tutvuda võimalikult põhjalikult Teid huvitavate protseduuridega, et oleksite hästi informeeritud. Sellisel juhul saate konsultatsiooni käigus keskenduda rohkem olulisele. Palju infot leiate meie koduleheküljelt operatsioonikirjelduste alt, kuid alati võite internetist lisainformatsiooni otsida.

Mida kirurgilt konsultatsioonis küsida?

Toome välja nimekirja olulisematest küsimustest:

* Millist operatsiooni mulle soovitate, et ma saavutaksin ihaldatud tulemuse?
* Kas ma olen hea kandidaat selleks operatsiooniks? Kui ei, siis mis põhjusel?
* Kuidas operatsioon läbi viiakse?
* Kas operatsioon toimub kohalikus tuimestuses või üldnarkoosis?
* Kui kaua operatsioon kestab?
* Mis on operatsiooni oodatav tulemus?
* Millised on operatsiooni riskid ning kui sagedased on komplikatsioonid?
* Kus operatsioon toimub?
* Kui kaua ma haiglas viibin?
* Kui kiiresti ma saan tavaellu naaseda ning treeninguid jätkata?
* Millist valu võib oodata taastumisperioodil?
* Kuhu tulevad armid?
* Kui mul tekib mingi terviseprobleem, siis kuidas ma toimima pean?
* Millal toimub esimene järelkontroll?
* Kas pärast operatsiooni peab vitamiine ja toidulisandeid tarbima?
* Kas kaal võib hakata taas tõusma?
* Millistel juhtudel võib olla vajalik kordusoperatsioon?
* Kas tekkida võib lõtvunud naha probleem?
* Kuidas ma peaksin operatsiooniks valmistuma?
* Kui mitu antud operatsiooni te olete teostanud?
* Kui pikk on teie kogemus kaalukirurgias?

 

 

Broneeri aeg konsultatsioonile

Leia oma sisemine
enesekindlus !